MỤC TIÊU CÔNG TY


A. Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi
Edit
I. Tầm nhìn
Sức khỏe con người không cố định và luôn thay đổi theo thời gian. Nhằm nâng cao sức khỏe con người, FitLife phấn đấu tạo nên một môi trường luyện tập, chăm sóc cơ thể chuyên nghiệp, đa dạng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế. Qua đó FitLife mong muốn mang lại cho mọi người một cuộc sống khỏe mạnh để có thể hưởng thụ, để có thể yêu thương trọn vẹn.

Thực hiện mong muốn trở thành FitLife+

II. Sứ mệnh
Là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất cho Quý khách hàng cho việc chăm sóc, phục hồi, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ cung cấp môi trường luyện tập chuyên nghiệp và các dịch vụ chăm sóc, nâng cao sức khỏe đa dạng dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng là trung tâm.

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

III. Giá trị cốt lõi
Edit
B. Sống trẻ trung, Sống trách nhiệm, Sống đam mê
Edit
I. Sống trẻ trung
Trẻ trung không phụ thuộc tuổi tác, mà là lối sống của chính bản thân bạn. Đối với Fit24, trẻ trung có nghĩa là năng động, sáng tạo, vui tươi. Vui tươi giúp xả bớt sức ép, giảm bớt căng thẳng và sự vất vả trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường. Năng động và sáng tạo giúp ta chủ động bám sát thị trường, luôn có ý tưởng vượt qua khó khăn, tăng hiệu quả công việc, cải thiện môi trường làm việc.

Trẻ trung là giá trị cốt lõi thúc đẩy các giá trị Năng động, sáng tạo và Sống trẻ.

II. Sống trách nhiệm
Xây dựng một tập thể gắn bó là trách nhiệm của cả tập thể cũng như cá nhân. Công ty cần có trách nhiệm thực hiện những cam kết đối với người lao động như quyền lợi, bảo hiểm, an toàn lao động, kiểm tra sức khỏe và luôn tạo điều kiện để có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, dân chủ.

Có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận, thời gian, cam kết, quy trình sẽ mang lại tác phong làm việc chuyên nghiệp. Không ai dám chê tính chuyên nghiệp của một nhân viên khi người đó làm việc đúng như cam kết với đối tác, kể cả về nội dung, đúng hẹn, ngăn nắp, báo cáo đầy đủ.

Tự trọng và tôn trọng người khác sẽ dẫn dắt hành vi đúng đắn của từng thành viên, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, dù họ là ai, từ đâu tới, tôn trọng văn hoá, nếp sống của họ. Khi đó, FIT24 thực sự sẽ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để đạt được những sứ mệnh và tầm nhìn đã đặt ra.

III. Sống Đam mê
Edit
C. Giao tiếp, ứng xử

I. Với khách hàng
Tư vấn,
hướng dẫn,
cùng tham gia

II. Với bản thân
Suy nghĩ tích cực
Sống tự trọng
Luôn luôn phấn đấu

III. Với đồng nghiệp
Yêu mến
Đoàn kết
Chia sẻ

IV. Với cấp trên
Tôn trọng
Biết ơn
Nhẫn nhịn

Copyright © FitLife Co.,ltd