TUYỂN DỤNG


Chức vụ: Tổng đài Taxi Thời gian làm việc: Theo ca (có trực đêm) Mức lương: 3.500.000 – 4.500.000 đ Người quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận MỤC ĐÍCH: Tiếp nhận các yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại Điều phối Xe Taxi thực hiện yêu cầu đặt xe của khách Tiếp nhận […]

Read More

Bán thời gian, Toàn thời gian
Thanh Hóa
Posted 6 years ago

Fulltime: Mức lương: 3.000.000 – 4.000.000 đ. Ca sáng: 04:30 – 13:30 Ca chiều: 13:00 – 21:30 Làm việc luân ca. Thời gian làm việc: nghỉ 1 ngày/tuần Partime: (Mức lương 12.000 – 15.000 đ/h) Sáng: 04:30 – 08:30 Chiều: 04:00 – 08:00 Bộ phận: Dịch vụ hội viên Nơi làm việc: 50 Lê Hoàn, phường […]

Read More

Nắm rõ các thông tin của sản phẩm Tư vấn bán hàng, đói gói sản phẩm và hỗ trợ khách hàng Vệ sinh cửa hàng theo định kỳ Gọi điện chăm sóc khách hàng. Tìm kiếm các mối kinh doanh Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý Nơi làm việc: Thủy Tiên […]

Read More

Toàn thời gian
Posted 6 years ago

Theo dõi, tổng hợp và chi tiết hàng bán ra Theo dõi, tổng hợp và chi tiết hàng nhập vào Theo dõi tình trạng, hàng tồn trong kho Làm báo giá, hợp đồng bán hàng hóa,dịch vụ. Theo dõi và thu các khoản nợ Làm báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Quản […]

Read More

Lương:  5.000.000 đ – 10.000.000 đ Mô tả công việc: 40% Tư vấn bán Hợp đồng huấn luyện Đạt các chỉ tiêu về tái ký hợp đồng trong tháng do Công ty đưa ra Đạt các chỉ tiêu về doanh số do Công ty đưa ra 50% Thực hiện huấn luyện theo hợp đồng Huấn […]

Read More

7,000,000 – 7,500,000 VND Mô tả Công việc FUNCTIONAL OBJECTIVE: Provide administrative support for various HR operations, including foreigner general affairs, recruitment & hiring process, employee benefits, filing and data input. In this role you will be asked to represent the CFYC brand through personal and professional presentation, holding HR and other related information in the […]

Read More

Lương 4.000.000 – 6.000.000 đ Chức năng: •    Chịu trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn thiết bị của câu lạc bộ thông qua báo cáo, tổ chức và sửa chữa bảo trì khẩn cấp theo lịch trình, giám sát làm sạch tổng thể và dịch vụ bảo vệ. •    Báo cáo cho: Giám đốc […]

Read More

Lương: 5.000.000đ – 10.000.000đ. Mô tả công việc 50% Bán thẻ hội viên Phân tích nhu cầu khách hàng và giới thiệu giải pháp phù hợp Hoàn thành chỉ tiêu cá nhân Chăm sóc động viên Hội viên sau khi ký hợp đồng đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt kỳ vòng […]

Read More

Copyright © FitLife Co.,ltd